De stichting Vrijwillige Mantelzorg Best Oirschot Son en Breugel is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Als u geld aan onze stichting wilt nalaten of schenken, is het wellicht belangrijk om te weten dat wij als ANBI zijn vrijgesteld van belastingen over schenkingen en erfenissen. Dus alles wat u aan ons nalaat of schenkt, komt ten goede aan de zorg voor langdurige en ernstig zieke mensen. Bovendien mag u uw gift aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Meer informatie hierover kunt u bij de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. opvragen.

Naam:                         Stichting Vrijwillige Mantelzorg
RSIN nummer:              807134636
Contactgegevens:         Secretaris:  mevrouw S.M.M. Gondrie-Belt
Adres secretariaat:        Klabots 54, 5683 LK Best

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de stichting Vrijwillige Mantelzorg is verantwoordelijk voor het beleid van de stichting op hoofdlijnen, draagt er zorg voor dat beleid wordt uitgevoerd en houdt toezicht op die uitvoering. De bestuursleden worden benoemd voor vier jaar, met een maximale zitting van twee termijnen. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter: de heer A. de Vos
Secretaris: mevrouw S.M.M. Gondrie-Belt, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Penningmeester: de heer F.J.E.K.A. Olfers
Lid: mevrouw E.J.M. van Dieten-van Woensel

Beleidsplan
De ambities voor de komende periode zijn beschreven in het beleidsplan 2019-2021. Op basis van dit beleidsplan wordt jaarlijks het Actiejaarplan samengesteld. Beleids en actieplan 2019-2021.

Beloningsbeleid
De bestuursleden van stichting Vrijwillige Mantelzorg ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie, gemaakte kosten.

Doelstelling                                                                                                                                              
De doelstelling van de stichting zoals deze in de statuten staan, luidt: Het inzetten van vrijwilligers in de thuissituatie en de verzorgingssituatie ter ondersteuning van de mantelzorg aan:
- terminale patiënten
- mensen met een chronische ziekte
- mensen met dementie
- andere zorgbehoevenden
binnen de gemeenten Best, Oirschot en Son en Breugel.

Verslag van de activiteiten
Jaarlijks wordt een activiteitenplan samengesteld en geactualiseerd. Download hier het verslag.

Financiële verantwoording
De stichting is een stichting zonder winstoogmerk die haar activiteiten kan ontplooien dankzij subsidies van de betrokken gemeenten, alsmede van het Ministerie van VWS. In de jaarrekening vindt u de financiële verantwoording hiervan terug. Het verslag is op te vragen bij het secretariaat.